Máy ảnh Sony

Cập nhật thông tin chi tiết về các máy ảnh mới nhất của Sony bao gồm giá cả, pixel, ống kính, cảm biến và nhiều tính năng khác.

Sony ILCE 6000L 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 6000L 24.3MP DSLR Camera

12,127,752đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAAA
Sony ILCA 68K 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCA 68K 24.2MP DSLR Camera

13,758,966đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7M3K 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M3K 24.2MP DSLR Camera

43,296,552đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAA Alkaline
Sony ILCE 6000Y 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 6000Y 24.3MP DSLR Camera

15,160,392đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony NEX 3K 14.2MP DSLR Camera

Sony NEX 3K 14.2MP DSLR Camera

43,296,552đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAA Alkaline
Sony SLT A58M 20.1MP DSLR Camera

Sony SLT A58M 20.1MP DSLR Camera

12,912,588đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony Alpha a6300 24.2MP Digital Camera

Sony Alpha a6300 24.2MP Digital Camera

22,323,600đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnAPS-C
Pin
PinAAA
Sony ILCE 5000Y 20.1MP DSLR Camera

Sony ILCE 5000Y 20.1MP DSLR Camera

12,913,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAAA
Sony ILCE 7S 12.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 7S 12.2MP DSLR Camera

33,075,432đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony SLT A77VM 24.3MP DSLR Camera

Sony SLT A77VM 24.3MP DSLR Camera

59,526,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels42.4
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony SLT A58K 20.1MP DSLR Camera

Sony SLT A58K 20.1MP DSLR Camera

27,841,554đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7SM2 12.4MP DSLR Camera

Sony ILCE 7SM2 12.4MP DSLR Camera

42,541,200đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.4
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ZV-1

Sony ZV-1

16,163,082đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels20
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Sony ILCE 7RM2 43.6MP DSLR Camera

Sony ILCE 7RM2 43.6MP DSLR Camera

39,468,078đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels43.6
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7M2 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M2 24.3MP DSLR Camera

34,114,392đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7M2K 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M2K 24.3MP DSLR Camera

23,025,366đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7M3 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M3 24.2MP DSLR Camera

40,970,358đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAA Alkaline
Sony Alpha a6500 24.2MP Digital Camera

Sony Alpha a6500 24.2MP Digital Camera

30,885,192đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAAA
Sony ILCE 3500J 20.1MP DSLR Camera

Sony ILCE 3500J 20.1MP DSLR Camera

7,577,388đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 5000 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 5000 24.3MP DSLR Camera

7,017,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony Alpha a6300 24.2MP Digital Camera

Sony Alpha a6300 24.2MP Digital Camera

22,323,600đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnAPS-C
Pin
PinAAA
Sony ILCE 7RM3 42.4MP DSLR Camera

Sony ILCE 7RM3 42.4MP DSLR Camera

59,526,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels42.4
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony Alpha a5100 24.3MP Digital Camera

Sony Alpha a5100 24.3MP Digital Camera

12,447,396đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnAPS-C
Pin
PinAAA
Sony ILCE 7M2K 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M2K 24.3MP DSLR Camera

22,744,566đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCA 77M2Q 24.7MP DSLR Camera

Sony ILCA 77M2Q 24.7MP DSLR Camera

31,730,400đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.7
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 6500 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 6500 24.2MP DSLR Camera

19,655,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 6300M 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 6300M 24.2MP DSLR Camera

22,182,966đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAA Alkaline
Sony ILCE 5100L 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 5100L 24.3MP DSLR Camera

9,544,392đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony SLT A58M 20.1MP DSLR Camera

Sony SLT A58M 20.1MP DSLR Camera

12,912,588đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony NEX 3K 14.2MP DSLR Camera

Sony NEX 3K 14.2MP DSLR Camera

12,989,340đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels14.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion