Danh sách máy ảnh có cảm biến MOS

Đây là danh sách máy ảnh có cảm biến MOS của tất cả các hãng tốt nhất trên thế giới, cập nhật hàng ngày trên Camera Price.

Panasonic Lumix DMC FZ70 16.1MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC FZ70 16.1MP DSLR Camera

2,709,486đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera

Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera

44,139,420đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.4
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DC GH5LGA 20.33MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DC GH5LGA 20.33MP DSLR Camera

37,907,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.33
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic LUMIX G7 16.0MP DSLR Camera

Panasonic LUMIX G7 16.0MP DSLR Camera

12,071,592đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinAA Alkaline
Olympus OMD EM1 16.3MP DSLR Camera

Olympus OMD EM1 16.3MP DSLR Camera

56,718,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.3
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix GH5S 10.28MP DSLR Camera

Panasonic Lumix GH5S 10.28MP DSLR Camera

27,040,806đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels10.28
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC G85K 16.05MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC G85K 16.05MP DSLR Camera

12,913,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.05
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC FZ300 12.1MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC FZ300 12.1MP DSLR Camera

15,153,840đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DC GH5L 20.3MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DC GH5L 20.3MP DSLR Camera

38,466,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.3
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC-FZ300 12.1MP Digital Camera

Panasonic Lumix DMC-FZ300 12.1MP Digital Camera

15,344,550đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels12.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Olympus Pen E 12.3MP DSLR Camera

Olympus Pen E 12.3MP DSLR Camera

11,015,316đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.3
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic AG GH4U 16.05MP DSLR Camera

Panasonic AG GH4U 16.05MP DSLR Camera

62,814,960đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.05
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Olympus OMD EM10 Mark 2 16.1MP DSLR Camera

Olympus OMD EM10 Mark 2 16.1MP DSLR Camera

17,268,966đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Olympus OMD EM5 Mark 2 16.1MP DSLR Camera

Olympus OMD EM5 Mark 2 16.1MP DSLR Camera

19,234,566đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC GH4K 16.05MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC GH4K 16.05MP DSLR Camera

22,464,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.05
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic DMC GF2 12MP DSLR Camera

Panasonic DMC GF2 12MP DSLR Camera

15,511,860đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC GH4A 16.05MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC GH4A 16.05MP DSLR Camera

28,077,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.05
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC GH4GC 16.05MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC GH4GC 16.05MP DSLR Camera

19,933,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.05
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC GH2 16.05MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC GH2 16.05MP DSLR Camera

1,732,302đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.05
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC GX8K 20.3MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC GX8K 20.3MP DSLR Camera

43,163,406đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.3
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DC GH5GA 20.33MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DC GH5GA 20.33MP DSLR Camera

30,885,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.33
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DC-GX850KK 16MP Digital Camera

Panasonic Lumix DC-GX850KK 16MP Digital Camera

31,940,532đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels16
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC ZS60 18.1MP Digital Camera

Panasonic Lumix DMC ZS60 18.1MP Digital Camera

17,163,900đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels18.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC ZS40S 18.1MP Digital Camera

Panasonic Lumix DMC ZS40S 18.1MP Digital Camera

17,257,032đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels18.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DC GH5LGA 20.33MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DC GH5LGA 20.33MP DSLR Camera

37,907,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.33
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix DMC FZ1000 21.1MP DSLR Camera

Panasonic Lumix DMC FZ1000 21.1MP DSLR Camera

11,790,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels21.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Panasonic Lumix GH5M2

Panasonic Lumix GH5M2

47,733,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.3
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera

Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera

44,139,420đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.4
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Olympus OMD EM10 Mark 3 16.1MP DSLR Camera

Olympus OMD EM10 Mark 3 16.1MP DSLR Camera

24,640,668đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.1
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion
Olympus Pen F 20.3MP DSLR Camera

Olympus Pen F 20.3MP DSLR Camera

35,805,276đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.3
Cảm Biến
Cảm BiếnMOS
Pin
PinLithium ion