sony 7rm4a

Kết quả của Từ khóa: sony 7rm4a

Sony A7C

Sony A7C

48,631,752đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnBIONZ
Pin
PinLithium ion
Sony A6600

Sony A6600

33,131,592đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnAPS-C
Sony A6100

Sony A6100

21,337,992đ

Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnAPS-C
Pin
PinLithium ion
Sony ZV-1

Sony ZV-1

16,163,082đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels20
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Sony ILCE 6500M 12MP DSLR Camera

Sony ILCE 6500M 12MP DSLR Camera

32,850,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony A68 24.2MP Digital Camera

Sony A68 24.2MP Digital Camera

25,114,752đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 5000L 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 5000L 24.2MP DSLR Camera

10,864,152đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7M2 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M2 24.3MP DSLR Camera

34,114,392đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony Alpha a7 24.3MP Digital Camera

Sony Alpha a7 24.3MP Digital Camera

28,118,844đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAAA
Sony Alpha a6000 24.3MP Digital Camera

Sony Alpha a6000 24.3MP Digital Camera

17,266,392đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnAPS-C
Pin
PinAAA
Sony RX10 IV 20.1MP DSLR Camera

Sony RX10 IV 20.1MP DSLR Camera

33,693,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 3500JY 20.1MP DSLR Camera

Sony ILCE 3500JY 20.1MP DSLR Camera

9,490,806đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7M3 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 7M3 24.2MP DSLR Camera

40,993,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAA Alkaline
Sony SLT A99V 24.3MP DSLR Camera

Sony SLT A99V 24.3MP DSLR Camera

41,274,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7S 12.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 7S 12.2MP DSLR Camera

33,075,432đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCA 77M2 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCA 77M2 24.3MP DSLR Camera

22,671,792đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 5000Y 20.1MP DSLR Camera

Sony ILCE 5000Y 20.1MP DSLR Camera

12,913,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAAA
Sony ILCA 68 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCA 68 24.2MP DSLR Camera

21,600,072đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony SLT A77VM 24.3MP DSLR Camera

Sony SLT A77VM 24.3MP DSLR Camera

25,269,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7SM2 12.4MP DSLR Camera

Sony ILCE 7SM2 12.4MP DSLR Camera

42,541,200đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.4
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 6300L 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCE 6300L 24.2MP DSLR Camera

16,566,966đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony SLT A58K 20.1MP DSLR Camera

Sony SLT A58K 20.1MP DSLR Camera

27,841,554đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony SLT A58Y 20.1MP DSLR Camera

Sony SLT A58Y 20.1MP DSLR Camera

11,509,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCCD
Pin
PinLithium ion
Sony ILCA 77M2M 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCA 77M2M 24.3MP DSLR Camera

26,392,392đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCE 7K 24.3MP DSLR Camera

Sony ILCE 7K 24.3MP DSLR Camera

32,289,192đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCA 68M 24.2MP DSLR Camera

Sony ILCA 68M 24.2MP DSLR Camera

18,574,686đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony ILCA 99M2 42.4MP DSLR Camera

Sony ILCA 99M2 42.4MP DSLR Camera

66,267,396đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels42.4
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony Alpha NEX6 16.1MP DSLR Camera

Sony Alpha NEX6 16.1MP DSLR Camera

32,292,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony Alpha NEX-C3 16MP Digital Camera

Sony Alpha NEX-C3 16MP Digital Camera

25,613,172đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels16.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Sony CyberShot RX100 20.2MP Digital Camera

Sony CyberShot RX100 20.2MP Digital Camera

13,934,466đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels20.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion