Máy ảnh Nikon

Cập nhật thông tin chi tiết về các máy ảnh mới nhất của Nikon bao gồm giá cả, pixel, ống kính, cảm biến và nhiều tính năng khác.

Nikon D5600 24.2MP DSLR Camera

Nikon D5600 24.2MP DSLR Camera

12,074,166đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D5200 24.1MP DSLR Camera

Nikon D5200 24.1MP DSLR Camera

4,071,366đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D5100 16.2MP DSLR Camera

Nikon D5100 16.2MP DSLR Camera

7,020,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3200 24.2MP DSLR Camera

Nikon D3200 24.2MP DSLR Camera

6,171,984đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D7500 20.9MP DSLR Camera

Nikon D7500 20.9MP DSLR Camera

20,470,320đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.9
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3500 24.2MP DSLR Camera

Nikon D3500 24.2MP DSLR Camera

10,179,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D5300 24.2MP DSLR Camera

Nikon D5300 24.2MP DSLR Camera

14,433,120đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D90 12.3MP DSLR Camera

Nikon D90 12.3MP DSLR Camera

21,060,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D6

Nikon D6

12,074,166đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3300 24.2MP DSLR Camera

Nikon D3300 24.2MP DSLR Camera

8,290,386đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon CoolPix L330 20.2MP Digital Camera

Nikon CoolPix L330 20.2MP Digital Camera

15,097,446đ

Loại
LoạiDigital
Effective Pixels
Effective Pixels20.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCCD
Pin
PinLithium ion
Nikon Z6 20.8MP DSLR Camera

Nikon Z6 20.8MP DSLR Camera

39,311,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.8
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3400 24.2MP DSLR Camera

Nikon D3400 24.2MP DSLR Camera

7,020,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3400 24.2MP DSLR Camera

Nikon D3400 24.2MP DSLR Camera

7,020,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D5500 24.2MP DSLR Camera

Nikon D5500 24.2MP DSLR Camera

14,180,400đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D7000 16.2MP DSLR Camera

Nikon D7000 16.2MP DSLR Camera

13,197,600đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels16.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D7100 24.1MP DSLR Camera

Nikon D7100 24.1MP DSLR Camera

16,847,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.1
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D80 10.2MP DSLR Camera

Nikon D80 10.2MP DSLR Camera

23,261,706đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels10.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCCD
Pin
PinLithium ion
Nikon D300S 12.3MP DSLR Camera

Nikon D300S 12.3MP DSLR Camera

617,526đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels12.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3000 10.2MP DSLR Camera

Nikon D3000 10.2MP DSLR Camera

21,995,532đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels10.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCCD
Pin
PinLithium ion
Nikon D850 36.3MP DSLR Camera

Nikon D850 36.3MP DSLR Camera

58,967,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels36.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D3500 24.2MP DSLR Camera

Nikon D3500 24.2MP DSLR Camera

10,179,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D5300 24.2MP DSLR Camera

Nikon D5300 24.2MP DSLR Camera

14,433,120đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D7200 24.2MP DSLR Camera

Nikon D7200 24.2MP DSLR Camera

22,857,120đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.2
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D750 24.3MP DSLR Camera

Nikon D750 24.3MP DSLR Camera

35,100,000đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels24.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D500 20.9MP DSLR Camera

Nikon D500 20.9MP DSLR Camera

32,569,992đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.9
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon Z7 20.8MP DSLR Camera

Nikon Z7 20.8MP DSLR Camera

51,664,392đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.8
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon Z6 20.8MP DSLR Camera

Nikon Z6 20.8MP DSLR Camera

39,311,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.8
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon CoolPix P1000 20.8MP DSLR Camera

Nikon CoolPix P1000 20.8MP DSLR Camera

18,251,766đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels20.8
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinLithium ion
Nikon D800E 36.3MP DSLR Camera

Nikon D800E 36.3MP DSLR Camera

56,145,960đ

Loại
LoạiDSLR
Effective Pixels
Effective Pixels36.3
Cảm Biến
Cảm BiếnCMOS
Pin
PinAA Alkaline