Danh sách máy ảnh phân loại theo Effective Pixels

Đây là danh sách máy ảnh phân loại theo Effective Pixels của tất cả các hãng tốt nhất trên thế giới, cập nhật hàng ngày trên Camera Price.